ROZŠÍŘENÍ A MODERNIZACE TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY

V rámci dotace s přispěním EU jsme pořídili nové technologické vybavení naší firmy.

Pokovovací zařízení ve vysokém vákuu .

KOLZER  DGK48

Cladíci zařízení pro pokovovací linku.

Xianmen  LF25A-R410

Kiosková trafo stanice

EH6 ATYP / 2x1000 kVa

Vysoko rychlostní CNC automat

CNC sestava DOOSAN Lynx 220G

HSM obráběcí centrum na grafit

Grahite MILL CT / KT - 600